تبلیغات
من کنت مولاه فهذا علی مولاه هرکه من رهبر اویم ازین پس علی ع رهبر اوست - - فاطمی نیا-علی ع صحابی پیغمبر نبود

من کنت مولاه فهذا علی مولاه هرکه من رهبر اویم ازین پس علی ع رهبر اوست -

--------------------------------------------------------------------------------
[http://www.aparat.com/v/06bd50825e90c29ba33f065d4fd2437669442]

نویسندگان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    اگرشما23سال سرپرستی وهدایت عده ای رابعهده داشته وهمه کاره آنهانیز باشید و حالا بخواهیدبرای همیشه آنهاراترک کنیدآیاقبل از رفتنتان سرپرستی برای آنهامشخص نمی کنید؟

  • آخرین پستها

------------------------------- -----------------------------------
------------------------------------

----------------------------------