تبلیغات
من کنت مولاه فهذا علی مولاه هرکه من رهبر اویم ازین پس علی ع رهبر اوست - - قرائتی-عروسی حزب اللهی

من کنت مولاه فهذا علی مولاه هرکه من رهبر اویم ازین پس علی ع رهبر اوست -



[http://www.aparat.com/v/b160c2d549598446272b0c865db7a75781151]

نویسندگان

صفحات جانبی

نظرسنجی

    اگرشما23سال سرپرستی وهدایت عده ای رابعهده داشته وهمه کاره آنهانیز باشید و حالا بخواهیدبرای همیشه آنهاراترک کنیدآیاقبل از رفتنتان سرپرستی برای آنهامشخص نمی کنید؟





  • آخرین پستها

------------------------------- -----------------------------------
------------------------------------

----------------------------------